NABÍZÍME

 

Ruční kontroly

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/ /2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:

§ 1 Podmínky požární bezpečnosti
§ 2 Kontrola spalinové cesty
§ 3 Čištění spalinové cesty

 

Kominické služby

Hlavní náplní je čištění, kontrola a oprava komínů a zařízení pro odvod zplodin spalování, spalovacích zařízení a dalších souvisejících zařízení. Osoba vykonávající toto řemeslo se nazývá kominík. V České republice je podle zákona č. 455/1991 Sb. kominictví živností řemeslnou, k výkonu je potřeba odborná způsobilost.

 

Vložkování

Pro každý druh paliva se používá jiná síla vložky. Proto před samotným vložkováním komínů je nutno udělat osobní prohlídku stávajícího tělesa. Každý výrobce spotřebiče specifikuje požadavek na spalinovou cestu. Samotné vložkování komínů je nutné dělat svědomitě a správným postupem. Příkladem může být vložkování komínů, kdy se pro plynný spotřebič použila flexi vložka, která nebyla řádně ukončena a ta se následně rozmotala. Dále je nutno říci, že při vložkování flexi pro tuhá paliva se více zanáší průduch oproti klasickým rourám. Pokud zadáváte poptávku obvykle se liší ceny, je to z důvodu použitých materiálu, kvalitní materiály jsou obvykle dražší. Pokud není třeba z důvodu úhybu komínu vložkovat flexi (zejména na pevná paliva), provádí se klasicky. Dále je nutné při vložkování komínů (nerezu) použít stejné spojovací materiály, ze kterých je vložka. Jinak by se stalo, že by vložkování komínů ztratilo účinek, neboť korozivní materiály by napadly vložku samotnou. Při vložkování komínů se obvykle neobejte bez částečných bouracích prací. Vložkování komínů není vhodné pokud stávající komín, již nevyhovuje v rámci statiky. Obvykle je nutno při vložkovaní komínu použít komínovou frézu.

Kdy je nutné provést vložkování komínů

 • Komínový průduch je ve špatném technickém stavu, neodpovídá předpisům.
 • Průměr průduchu neodpovídá parametrům spotřebiče.
 • Přecházíme na jiné palivo.
 • Tah komínu je špatný.
 • Stěny komínového tělesa narušuje vlhko, kondenzát ze spalin.
 • V místnostech je cítit zápach spalin.
 • Původní průduch nebo vložka jsou na konci své životnosti

 

Odborné poradenství

Kromě uvedených činností Vám nabízíme také odborné poradenství v oblasti kominictví a stavebních činností.

NABÍZÍME

 

Ruční kontroly

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/ /2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:

§ 1 Podmínky požární bezpečnosti
§ 2 Kontrola spalinové cesty
§ 3 Čištění spalinové cesty

 

Kominické služby

Hlavní náplní je čištění, kontrola a oprava komínů a zařízení pro odvod zplodin spalování, spalovacích zařízení a dalších souvisejících zařízení. Osoba vykonávající toto řemeslo se nazývá kominík. V České republice je podle zákona č. 455/1991 Sb. kominictví živností řemeslnou, k výkonu je potřeba odborná způsobilost.

 

Vložkování

Pro každý druh paliva se používá jiná síla vložky. Proto před samotným vložkováním komínů je nutno udělat osobní prohlídku stávajícího tělesa. Každý výrobce spotřebiče specifikuje požadavek na spalinovou cestu. Samotné vložkování komínů je nutné dělat svědomitě a správným postupem. Příkladem může být vložkování komínů, kdy se pro plynný spotřebič použila flexi vložka, která nebyla řádně ukončena a ta se následně rozmotala. Dále je nutno říci, že při vložkování flexi pro tuhá paliva se více zanáší průduch oproti klasickým rourám. Pokud zadáváte poptávku obvykle se liší ceny, je to z důvodu použitých materiálu, kvalitní materiály jsou obvykle dražší. Pokud není třeba z důvodu úhybu komínu vložkovat flexi (zejména na pevná paliva), provádí se klasicky. Dále je nutné při vložkování komínů (nerezu) použít stejné spojovací materiály, ze kterých je vložka. Jinak by se stalo, že by vložkování komínů ztratilo účinek, neboť korozivní materiály by napadly vložku samotnou. Při vložkování komínů se obvykle neobejte bez částečných bouracích prací. Vložkování komínů není vhodné pokud stávající komín, již nevyhovuje v rámci statiky. Obvykle je nutno při vložkovaní komínu použít komínovou frézu.

Kdy je nutné provést vložkování komínů

 • Komínový průduch je ve špatném technickém stavu, neodpovídá předpisům.
 • Průměr průduchu neodpovídá parametrům spotřebiče.
 • Přecházíme na jiné palivo.
 • Tah komínu je špatný.
 • Stěny komínového tělesa narušuje vlhko, kondenzát ze spalin.
 • V místnostech je cítit zápach spalin.
 • Původní průduch nebo vložka jsou na konci své životnosti

 

Odborné poradenství

Kromě uvedených činností Vám nabízíme také odborné poradenství v oblasti kominictví a stavebních činností.