Osvědčení

 

Výuční list

Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Výpis z živnostenského rejstříku

Osvědčení o absolvování technického školení na komínové systémy dodávané firmou RICOMgas s.r.o.

Osvědčení

 

Výuční list

Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Výpis z živnostenského rejstříku

Osvědčení o absolvování technického školení na komínové systémy dodávané firmou RICOMgas s.r.o.